Bilişim Teknolojileri Nedir?

Bilişim teknolojileri, verilerin toplanması, depolanması toplanan verilerin bilgisayar ve yazılım sistemlerinde işlemesini sağlayan sistemdir.

Bilişim teknolojilerinin amacı insan yaşamını kolaylaştırmak ve insanlara daha hızlı bir bilgi aktarımını sağlamaktır. Bir toplumun bilişim alanındaki ilerleyişi o toplumun gelişmişlik ve refah düzeyini doğrudan etkilemektedir.